Nové Zámky - Letisko
 
Nové Zámky - ul. Gogoľová
 
Nové Zámky - ul. Kapystóriho
 
Nové Zámky - Športová ulica
 
Nové Zámky - ul. Murgašova
 
Nové Zámky - ul. Gábora Bethlena
 
Nové Zámky - ul. Čižmárska