priestorové logo na budove
 
billboard
 
svetelná reklama
 
informačný systém